Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dlžník

Definícia pojmu Dlžník v ekonomickom slovníku. Výraz Dlžník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Faktoring, Pôžičky a splátky, Investovanie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Dlžník“

Dlžník je jedným zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a ten sa v zmluve zaviaže ich v stanovenom čase a v stanovených splátkach vrátiť veriteľovi spolu s úrokmi.

Debtor (dlžník) – pozri Buyer (kupujúci). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Debtor.

je fyzická alebo právnická osoba, ktorej finančná inštitúcia poskytla úver. Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná pôžičku splatiť (vrátane úrokov, prípadne úrokov z oneskorenia, poplatku z oneskorenia a pod.)

Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.

môže byť fyzická alebo právnická osoba. Banka poskytne dlžníkovi peniaze a ten sa v zmluve zaviaže ich v stanovenom čase a v stanovených splátkach vrátiť veriteľovi spolu s úrokmi.

Osoba a/alebo osoby, ktoré sú zmluvnou stranou banky v Zmluve a /alebo osoby, ktoré sa zaviazali voči banke zaplatiť pohľadávku banky a/alebo jej príslušnú časť na základe prevzatia dlhu alebo pristúpenia k záväzku a/alebo osoby, na ktoré prešiel, alebo b.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej banka požičala peniaze.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?