Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dlžné poistné

Definícia pojmu Dlžné poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Dlžné poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Dlžné poistné“

poistné nezaplatené v stanovenom termíne. Ak následné poistné nebolo zaplatené do dvoch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká pre neplatenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu).

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?