(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dlžné poistné

Definícia pojmu Dlžné poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Dlžné poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Dlžné poistné“

poistné nezaplatené v stanovenom termíne. Ak následné poistné nebolo zaplatené do dvoch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká pre neplatenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu).

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.