dlhodobý zámer vysokej školy

Definícia pojmu dlhodobý zámer vysokej školy v ekonomickom slovníku. Výraz dlhodobý zámer vysokej školy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „dlhodobý zámer vysokej školy“

Dlhodobý zámer vysokej školy sa vypracúva najmenej na šesť rokov a sú v ňom obsiahnuté zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia vysokej školy, vyplývajúce z jej poslania.