Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Diverzifikácia

Definícia pojmu Diverzifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz Diverzifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Finančné a kapitálové trhy, Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Diverzifikácia“

je rozloženie investícií v podielových fondoch do viacerých druhov aktív. Riziko prípadnej straty je nižšie, nakoľko nie všetky ceny investičných nástrojov sa na trhu pohybujú rovnakým smerom. Pokles hodnoty jednej formy aktív môže byť kompenzovaný vzrastom hodnoty iných aktív a naopak. Diverzifikáciou sa zvyšuje bezpečnosť celého portfólia podielového fondu a zvyšuje sa i bezpečnosť investície majiteľa podielového listu, pretože si kupuje podiel na celom portfóliu fondu.

je rozloženie investícií do viacerých druhov aktív. Riziko prípadnej straty je nižšie, nakoľko nie všetky ceny investičných nástrojov sa na trhu pohybujú rovnakým smerom. Pokles hodnoty jednej formy aktív môže byť kompenzovaný vzrastom hodnoty iných aktív a naopak.

Metóda riadenia rizika, ktorý predpokladá rozdelenie aktív investora medzi veľa druhov finančných nástrojov, čo umožňuje minimalizovať vplyv každého samostatného nástroja na výsledky portfólia ako celku. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Diversification.

Rozloženie investícií v podielových fondoch do viacerých druhov aktív.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?