Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Diskont

Definícia pojmu Diskont v ekonomickom slovníku. Výraz Diskont sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Diskont“

Discount (diskont) – úroková zrážka z úveru za dobu od jeho predčasného splatenia do termínu riadnej splatnosti. Diskont sa spravidla používa pri odkúpení zmeniek, resp. pohľadávok pred ich splatnosťou. Úroková sadzba zo strany komerčnej banky (bankový diskont) je závislá od úrovne úrokovej sadzby (eskontnej sadzby) emisnej banky. Faktoringová spoločnosť rozumie pod diskontom úrokovú mieru aplikovanú na zálohovo poskytnuté finančné prostriedky klientom oproti postúpeným pohľadávkam, ktorej výška je vopred dohodnutá v zmluve o faktoringu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Discount.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?