(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

detailná kontrola

Definícia pojmu detailná kontrola v ekonomickom slovníku. Výraz detailná kontrola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „detailná kontrola“

Je systém pre využitie prvotných obchodných údajov, rovnako ako procesných programových údaje pre udržanie komunikačného statusu, na základe ktorých sa robia obchodné objednávky a dôležité subfunkcie detailnej kontroly. 1. určenie priority pre každú obchodnú objednávku, 2. udržiavanie (WIP) pracovných postupov a množstva informácii pre materiálovo plánovacie požiadavky, 3. dodanie základných informácii o objednávok do kancelárie, 4. zabezpečenie aktuálnych výstupných údajov týkajúcich sa účelov kapacitnej kontroly.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.