Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Deriváty

Definícia pojmu Deriváty v ekonomickom slovníku. Výraz Deriváty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Financie.

Definícia výrazu „Deriváty „

Termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny.

Odvodené druhy a formy finanćných nástrojov a obchodov s nimi; napríklad akcie a obligácie predstavujú klasické cenné papiere. Ak sú spolu s dlhopismi emitované cenné papiere (poukážky) umožňujúce za určených podmienok získať akcie emitenta, vznikajú tak odvodené cenné papiere (napríklad waranty), s ktorými sa dá samostane obchodovať. V širšom zmysle sú napríklad odvodenými cennými papiermi napríklad tiež podielové listy so stanovensou splatnosťou majúcou hybridný charakter medzi majetkovým a úverovým cenným papierom. Derivateves majú vzťah k obchodom. Napríklad na základe štandardných termínovaných a prémiových obchodov sa vyvinuli ich štandardizované formy tzpu Futures a Option. Derivované obchody sa dajú aplikovať aj na devízové a iné finančné nástroje. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Derivative.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?