(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Depozitný certifikát

Definícia pojmu Depozitný certifikát v ekonomickom slovníku. Výraz Depozitný certifikát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Depozitný certifikát“

Depozitný certifikát; obchodovateľný, čo neobchodovateľný; prevoditeľný či neprevoditeľný krátkodobý cenný papier vydaný bankou, ktorý je vystavený na základe zloženia vkladu (depozitu). Tento cenný papier má predom stanovenú splatnosť a prináša úrok. Ak sa s ním obchoduje, dá sa ľahko speňažiť. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Certifikate of deposits (CD).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.