(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Deň splatnosti

Definícia pojmu Deň splatnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Deň splatnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poistenie.

Definícia výrazu „Deň splatnosti“

Stanovený dátum úhrady poistného alebo termín úhrady poistného plnenia poisťovňou.

dátum, do ktorého má byť uhradené pistné, t. j. platba pripísaná na účet poistiteľa.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.