Deň splatnosti

Definícia pojmu Deň splatnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Deň splatnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poistenie.

Definícia výrazu „Deň splatnosti“

Stanovený dátum úhrady poistného alebo termín úhrady poistného plnenia poisťovňou.

dátum, do ktorého má byť uhradené pistné, t. j. platba pripísaná na účet poistiteľa.