(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Delorsova biela kniha

Definícia pojmu Delorsova biela kniha v ekonomickom slovníku. Výraz Delorsova biela kniha sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Delorsova biela kniha“

Biela kniha o raste, zamestnanosti a konkurencieschopnosti bola prejavom snahy EÚ obnoviť prepojenie medzi hospodárskym rastom a pracovnými príležitosťami. Dokument bol schválený na bruselskom summite v decembri 1993. Biela kniha obsahuje záväzok znížiť nezamestnanosť a vytvoriť nové pracovné miesta. Zároveň obsahuje ostrú kritiku skutočnosti, že Európa nedokázala vytvoriť pracovné príležitosti s takým úspechom ako USA a Japonsko. Bielu knihu vypracovala Komisia za predsedníctva Jacquesa Delorsa, ktorý jej predsedal v rokoch 1985-1995.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.