dekanát

Definícia pojmu dekanát v ekonomickom slovníku. Výraz dekanát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „dekanát“

Administratívny, hospodársky a organizačný útvar fakulty, úrad dekana.