decentralizácia

Definícia pojmu decentralizácia v ekonomickom slovníku. Výraz decentralizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „decentralizácia“

Proces zvyšovania počtu riadiacich prvkov systému alebo ich presúvanie na hierarchicky nižšie (podriadené) úrovne.