(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dátum vstúpenia v platnosť, účinnosť

Definícia pojmu dátum vstúpenia v platnosť, účinnosť v ekonomickom slovníku. Výraz dátum vstúpenia v platnosť, účinnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „dátum vstúpenia v platnosť, účinnosť“

Dátum, kedy je komponent alebo úkon pridaný alebo odstránený zo súpisky materiálu alebo montážneho procesu. Dátum vstúpenia v platnosť sa používa v procese nárastu, aby sa vytvoril dopyt na správny druh tovaru. Je bežné, že súpiska materiálu a systémy trasy poskytujú pre účinnosť dátum štartu a dátum zastavenia, ktoré označujú začiatok a koniec určitého vzťahu. Kontrola efektívnosti však môže byť i sériové číslo, skôr než dátum.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.