Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dátum splatnosti

Definícia pojmu Dátum splatnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Dátum splatnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring, Bankovníctvo, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Dátum splatnosti „

Maturity date (dátum splatnosti) – dátum platobnej povinnosti. Majiteľ obyčajne zasiela (prezentuje) dôležitú zmenku do štyroch týždňov pred dátom splatnosti avalujúcemu alebo garantujúcemu subjektu na preplatenie. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Maturity date.

Deň, keď má platba odísť z účtu klienta.

Dátum povinnosti zaplatiť poistné.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?