Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Darcovstvo

Definícia pojmu Darcovstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Darcovstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Darcovstvo“

Je poskytnutie daru. Dar je súhrn hmotných i nehmotných statkov, ktoré darca dáva a obdarovaný prijíma. Nemusí ísť nevyhnutne o finančný dar, ale napríklad aj o ideu, poznatok, čas alebo výrobok. Proces darovania upravuje darovacia zmluva, pričom darca nevyžaduje od obdarovaného žiadne priame protiplnenie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?