(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

daň z výnosov

Definícia pojmu daň z výnosov v ekonomickom slovníku. Výraz daň z výnosov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „daň z výnosov“

Poistné plnenie je zdanené podľa platnej legislatívy v čase výplaty poistného plnenia. Daň bude vypočítaná z rozdielu medzi vyplateným poistným a sumou zaplateného poistného pri dožití a zaplatí sa zrážkovo pri výplate poistného plnenia. Pri poistných udalostiach iných ako dožitie je výplata poistného plnenia oslobodená od dane z výnosov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.