COTIF

Definícia pojmu COTIF v ekonomickom slovníku. Výraz COTIF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „COTIF“

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave