(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Contract review / Preskúmanie zmluvy

Definícia pojmu Contract review / Preskúmanie zmluvy v ekonomickom slovníku. Výraz Contract review / Preskúmanie zmluvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Contract review / Preskúmanie zmluvy“

Systematické činnosti vykonávané dodávateľom pred podpisom zmluvy s cieľom zabezpečiť primerané definovanie požiadaviek na kvalitu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.