colný jednateľ

Definícia pojmu colný jednateľ v ekonomickom slovníku. Výraz colný jednateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „colný jednateľ“

Sprostredkovateľská funkcia medzi stranou zainteresovanou na prevezení nákladu a colnými orgánmi.