(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

colný jednateľ

Definícia pojmu colný jednateľ v ekonomickom slovníku. Výraz colný jednateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „colný jednateľ“

Sprostredkovateľská funkcia medzi stranou zainteresovanou na prevezení nákladu a colnými orgánmi.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.