Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir

Definícia pojmu colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir v ekonomickom slovníku. Výraz colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir“

Mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1959 v Ženeve, ktorý pre zmluvné štáty zaviedol podstatné zjednodušenie pri colnom odbavovaní zásielok v medzinárodnej cestnej preprave; prevzatie colnej garancie sa uskutočňuje medzinárodnou sprievodnou listinou (karnetom TIR), vystavenou národnou organizáciou, ktorá je členom Medzinárodnej únie pre cestnú dopravu (IRU).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?