(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir

Definícia pojmu colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir v ekonomickom slovníku. Výraz colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir“

Mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1959 v Ženeve, ktorý pre zmluvné štáty zaviedol podstatné zjednodušenie pri colnom odbavovaní zásielok v medzinárodnej cestnej preprave; prevzatie colnej garancie sa uskutočňuje medzinárodnou sprievodnou listinou (karnetom TIR), vystavenou národnou organizáciou, ktorá je členom Medzinárodnej únie pre cestnú dopravu (IRU).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.