colná klasifikácia tovaru

Definícia pojmu colná klasifikácia tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz colná klasifikácia tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „colná klasifikácia tovaru“

Klasifikácia určitého tovaru podľa platného colného názvoslovia.