čistá tendencia vývoja predaja – sezónny model trendu vývoja predaja

Definícia pojmu čistá tendencia vývoja predaja – sezónny model trendu vývoja predaja v ekonomickom slovníku. Výraz čistá tendencia vývoja predaja – sezónny model trendu vývoja predaja sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „čistá tendencia vývoja predaja – sezónny model trendu vývoja predaja“

Séria 12 percentných sadzieb, ktoré spolu predstavujú celkovú ročnú sumu, vypočítanú zo sezónnych faktorov a úrovne predajného trendu, odrážajúce očakávané kolísanie predaja v jednotlivých mesiacoch v súvislosti so sezónnymi (ročne sa vyskytujúcimi) vplyvmi.