cieľové zásoby

Definícia pojmu cieľové zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz cieľové zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „cieľové zásoby“

úroveň zásob ktorá by mala byť splnená v určitom čase.