(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cieľ 1, 2, 3

Definícia pojmu Cieľ 1, 2, 3 v ekonomickom slovníku. Výraz Cieľ 1, 2, 3 sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Cieľ 1, 2, 3“

ciele pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľ 1 sú regióny s HDP na obyvateľa nižším ako 75% priemeru únie (pomoc zo štrukturálnych fondov je povolená do 75% oprávnených nákladov daného opatrenia), Cieľ 2 sú regióny prechádzajúce štrukturálnou zmenou (štrukturálne fondy priespievajú na projekty do výšky 50% celkových nákladov) a Cieľ 3 sú regióny vyžadujúce podporu rozvoja ľudského kapitálu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.