(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Čiastkový výkaz výdavkov

Definícia pojmu Čiastkový výkaz výdavkov v ekonomickom slovníku. Výraz Čiastkový výkaz výdavkov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Čiastkový výkaz výdavkov“

dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahrnutých v predchádzajúcich čiastkových výkazoch výdavkov) za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný platobnou jednotkou a tvorí prílohu k súhrnnej žiadosti o platbu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.