cesta

Definícia pojmu cesta v ekonomickom slovníku. Výraz cesta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „cesta“

Cestovanie z jedného miesta, prístavu, alebo krajiny do iného, v prípade okružnej cesty do toho istého miesta, prístavu, alebo krajiny.