Certifikát o založení spoločnosti

Definícia pojmu Certifikát o založení spoločnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Certifikát o založení spoločnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie.

Definícia výrazu „Certifikát o založení spoločnosti“

je to dokument, ktorý je v anglosaskom právnom systéme obdobou výpisu z obchodného registra. Dokument preukazuje založenie spoločnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Certifikate of Incorporation.