Centrum pre transfer technológií

Definícia pojmu Centrum pre transfer technológií v ekonomickom slovníku. Výraz Centrum pre transfer technológií sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Centrum pre transfer technológií“

je špecifický nástroj inovačnej politiky na podporu cieľovo zameraného transferu technológií vyplývajúcich z priamej výskumnej činnosti na vysokej škole, kde je centrum situované, do podnikateľskej praxe.