centrum nákladnej dopravy

Definícia pojmu centrum nákladnej dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz centrum nákladnej dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „centrum nákladnej dopravy“

Areál plôch, budov a zariadení cestných dopravcov, eventuálne železnice, prípadne rejdarov vo vnútrozemskej vodnej doprave, operátorov kombinovanej dopravy, zasielateľov a verejných skladových podnikov, podporujúcich spoločnou ponuku ich služieb. Iniciátormi a spolupracovníkmi sú mesto a vláda, sledujúca záujmy dopravnej (logistickej) obsluhy mestskej aglomerácie eventuálne širšieho územia a efekty v oblasti životného prostredia.