Ceniny

Definícia pojmu Ceniny v ekonomickom slovníku. Výraz Ceniny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Ceniny“

Majú konkrétnu nominálnu hodnotu. Napríklad známky, kolky, stravné lístky.