(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cena rektora

Definícia pojmu cena rektora v ekonomickom slovníku. Výraz cena rektora sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „cena rektora“

Rektor môže udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný čin alebo postoj študentom a absolventom vysokej školy cenu rektora. Cena rektora môže byť spojená aj s finančnou odmenou. Podrobnosti určuje štatút vysokej školy. Podobne môže na fakulte udeľovať cenu aj dekan.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.