Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cena lízingu

Definícia pojmu Cena lízingu v ekonomickom slovníku. Výraz Cena lízingu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Cena lízingu“

celková suma lízingu. Zahŕňa vstupnú cenu predmetu lízingu, ktorú lízingový prenajímateľ postupne prostredníctvom odpisov rozdeľuje do nákladov počas trvania lízingovej zmluvy, finančné náklady prenajímateľa, ďalšie jeho prípadné režijné náklady, zisk lízingovej spoločnosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?