celková skladisková plocha

Definícia pojmu celková skladisková plocha v ekonomickom slovníku. Výraz celková skladisková plocha sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „celková skladisková plocha“

Súčet užitočnej a doplňujúcej skladiskovej plochy.