časový blok

Definícia pojmu časový blok v ekonomickom slovníku. Výraz časový blok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „časový blok“

Počet dní sumarizovaných do jedného stĺpcového zobrazenia. Týždenný časový blok by mal obsahovať všetky príslušné plánovacie údaje na daný týždeň. Týždenné časové bloky by mali byť čo možno najväčšie (aspoň v blízkom a strednom termíne), aby sa zabezpečilo efektívne plánovanie materiálových požiadaviek.