(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Časové rady

Definícia pojmu Časové rady v ekonomickom slovníku. Výraz Časové rady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Časové rady“

Časovým radom (time series) rozumieme postupnosť vecne a priestorovo porovnateľných údajov, ktoré sú jednoznačne usporiadané z hľadiska času, poskytujú informácie o numerických hodnotách premenných v jednotlivých po sebe nasledujúcich obdobiach (napr. rok, štvrťrok, mesiac…).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.