Caplet

Definícia pojmu Caplet v ekonomickom slovníku. Výraz Caplet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Caplet“

Časť úrokovej opcie pre jednu základnú periódu (celý kontrakt Interest rate cap možno chápať ako súhrn caplets pre jednotlivé periódy).