(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Čakacia lehota

Definícia pojmu Čakacia lehota v ekonomickom slovníku. Výraz Čakacia lehota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Čakacia lehota“

V poistnej zmluve dohodnuté obdobie od začiatku poistenia alebo zmeny poistenia. Udalosti, ktoré nastanú vtejto lehote nie sú považované za poistnú udalosť a poistenému a ani poistníkovi nevzniká nárok na plnenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.