čakací čas

Definícia pojmu čakací čas v ekonomickom slovníku. Výraz čakací čas sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „čakací čas“

1. (Všeobecne) Časový úsek medzi okamihom v ktorom potreby na vykonanie činnosti začínajú a okamihom v ktorom táto činnosť môže v skutočnosti začať. 2. Pozri: Prestoje.