(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

bq systém

Definícia pojmu bq systém v ekonomickom slovníku. Výraz bq systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „bq systém“

Systém objednávania s fixným stupňom doobjednávania B, variabilnými momentmi objednávky a fixným množstvom objednávky Q. B a Q sa vypočítajú dopredu a sú periodicky zosúladené s akoukoľvek zmenou v očakávanom dopyte a / alebo inými určujúcimi veličinami. Len čo zásoby klesnú pod úroveň B, objednáva sa množstvo Q. Systém BQ sa používa vtedy, keď je možné kedykoľvek objednávať a požiadavka pozostáva z veľa relatívne malých objednávok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.