Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bonifikácia

Definícia pojmu Bonifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz Bonifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Bonifikácia“

Poskytnutie zľavy klientovi za splnenie vopred dohodnutých podmienok, t. j. za priaznivý škodový priebeh. Pozri tiež Bezškodový priebeh a Bonus.

Zvýhodnenie poistníka alebo poistného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?