(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bonifikácia

Definícia pojmu Bonifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz Bonifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Bonifikácia“

Poskytnutie zľavy klientovi za splnenie vopred dohodnutých podmienok, t. j. za priaznivý škodový priebeh. Pozri tiež Bezškodový priebeh a Bonus.

Zvýhodnenie poistníka alebo poistného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.