Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bolesť

Definícia pojmu Bolesť v ekonomickom slovníku. Výraz Bolesť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Bolesť“

Krátka definícia: Bolesť je v zmysle § 2 ods. 1 z. č. 437/2004 Z. z. ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Definícia podľa zákona: Bolesť je v zmysle § 2 ods. 1 z. č. 437/2004 Z. z. ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?