(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

bod rozpojenia

Definícia pojmu bod rozpojenia v ekonomickom slovníku. Výraz bod rozpojenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „bod rozpojenia“

Miesto, článok v logistickom reťazci, kde sa stretáva časť reťazca riadenia podľa zákaziek s časťou reťazca riadenou podľa predpovedí dopytu. Zmyslom logistického riešenia je posunúť tento bod čo možno najďalej proti smeru hmotného toku, t. j. čo najbližšie k dodávateľom tak, aby rozhodujúca časť reťazca bola riadená podľa zákaziek.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.