(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bod

Definícia pojmu Bod v ekonomickom slovníku. Výraz Bod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika, Investovanie.

Definícia výrazu „Bod“

(Pixel) – skratka z anglického slova picture element, obrazový prvok; skrátene na px, je najmenšia jednotka digitálnej rastrovej (bitmapovej) grafiky, jeden svietiaci bod na monitore, resp. jeden bod obrázku zadaný svojou farbou

(pip) – minimálna hodnota, o ktorú sa môže cena finančhého nástroja zmeniť. U väčšiny mien označuje štvrté miesto po desatinnej čiarke.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.