bočný rám kontajnera

Definícia pojmu bočný rám kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz bočný rám kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „bočný rám kontajnera“

Nosná konštrukcia kontajnera, rovnobežná s jeho pozdĺžnou osou, skladajúca sa z rohových stĺpikov, dolného a horného pozdĺžnika.