Bioprodukt

Definícia pojmu Bioprodukt v ekonomickom slovníku. Výraz Bioprodukt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „Bioprodukt“

Bioprodukt – Obilie, zemiaky, zelenina, ovocie a pod., ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a ktoré majú – v porovnaní s produktmi z konvenčného poľnohospodárstva – často lepšie kvalitatívne vlastnosti: obsahujú podstatne menej dusičnanov a zvyškov pesticídov, majú vyššiu nutričnú hodnotu, lepšiu skladovateľnosť a chuť.