biodegradabilita

Definícia pojmu biodegradabilita v ekonomickom slovníku. Výraz biodegradabilita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „biodegradabilita“

alebo biologická odbúrateľnosť je schopnosť látok podliehať biologickému rozkladu spôsobenému mikroorganizmami.