bezpečné množstvo nákladu

Definícia pojmu bezpečné množstvo nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz bezpečné množstvo nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „bezpečné množstvo nákladu“

Maximálny možný náklad, ktorým je zdvíhacie zariadenie schopné manipulovať.