Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

bezodplatná zásielka

Definícia pojmu bezodplatná zásielka v ekonomickom slovníku. Výraz bezodplatná zásielka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zasielateľstvo.

Definícia výrazu „bezodplatná zásielka“

Zásielka zasielaná odosielateľom príjemcovi bez nároku na odplatu; pre dovoz a vývoz týchto zásielok platia osobitné colné, devízové a iné predpisy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?