(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bežné výdavky

Definícia pojmu Bežné výdavky v ekonomickom slovníku. Výraz Bežné výdavky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Bežné výdavky“

Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.