Bernský dohovor

Definícia pojmu Bernský dohovor v ekonomickom slovníku. Výraz Bernský dohovor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Bernský dohovor“

dokument, ktorý vznikol v štátoch Európskej únie, o ktorý sa opierajú všetky štáty únie pri tvorbe právnych predpisov a úprav ochraňujúcich autorské práva tvorcov diel v literárnej, vedeckej a umeleckej oblasti